Açılış saatleri: Hafta içi: 09:00 - 19:00 Cumartesi: 09:00 - 18:00

Hirudoterapi (Sülük Tedavisi)

AnaSayfa / Hirudoterapi (Sülük Tedavisi)

http://antiktip.com/images/bolum/hirudoterapi-(suluk-tedavisi)-bottom.jpg

HİRUDOTERAPİ (SÜLÜK TEDAVİSİ)

Sağlık Bakanlığı onaylı bilimsel kanıtlara dayalı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarından biri olan Hirudoterapi (tıbbi sülük) tedavisinin tıbbi tedaviye destek olarak birçok hastalıkta tedavi edici etkisi özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaktadır.

Geçmişten Günümüze Sülük Tedavisi

Sülüklerin tedavi odaklı kullanımı üzerine ilk yazılı kaynaklar Mısır'da M.Ö. 1500 yıllarda rastlanmaktadır. Antik Mısır Medeniyeti’nde hekimlerin kullandığı temel tedavi yöntemi olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde, MÖ 2.yüzyılda Ege kıyılarında yaşamış olan hekim Nikandros, MS. I.Yüzyılda yaşamış Yunan hekim Pliniy ve MS II.Yüzyılda yaşamış Galen sülük tedavisini kullanmıştır. Ayrıca İbn‐i Sina (Avicenna) tarafından M.S. 1020 yıllarında ‘El Kanun Fi't‐Tıbb' adlı eserinde de sülük tedavisinden bahsettiği görülmekledir. Tedavi amaçlı kullanılan sülükler, Linnaeus tarafından 1758 yılında Hirudo Medicinalis olarak ilk defa adlandırılmıştır. Bu konudaki en önemli gelişme, 1884'te Haycraft tarafından sülükten alınan tükürük salgısında kanın pıhtılaşmasını önleyen bir maddenin keşfidir ki, daha sonra Hirudin adı verilen bu biyoaktif maddenin etkili bir antikoagulant olduğu anlaşılmıştır.

Günümüzde Sülük Tedavisinin Önemi

Dünyanın gelişmiş ekonomilerine sahip olan Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve ABD gibi ülkelerin birçok hastalıkta tıbbi sülük tedavisinden yararlandıkları bilinmektedir. Ülkemizde ise bu yıl (2018) itibariyle Sağlık Bakanlığı onaylı özel sertifikalı hekimler tarafından Hirudoterapi (sülük tedavisi) uygulanmaya başlamıştır. Modern tıbbi ilaç uygulamalarına oranla hirudoterapi daha az yan etkili ve daha düşük maliyetlidir.
Sülükler kan emerken aynı zamanda bu dokuya, içerisinde birçok biyoaktif maddenin bulunduğu bir salgıyı enjekte ederler. Bu biyoaktif maddeler; analjezik, antikoagulan, anti‐inflamatuar, miyorelaksan, immun modülatör, vasküler sirkülasyon düzenleyici ve hipoksi giderici gibi insan vücudunda adeta bir ilaç benzeri farklı etkiler oluşturmaktadırlar.
Tıbbi sülüklerin bir kez kullanıldıktan sonra tıbbi atık olarak işlem görmesi, bir hastadan diğerine bulaşabilecek hastalık olasılığını ortadan kaldırmak için çok önemlidir. Tıbbi sülük tedavisine başlamadan önce anemi riskine karşı daima kan sayımları yapılmalıdır. Tıbbi sülük tedavisi, sağlam bilimsel ilke ve kanıtlara dayanmaktadır ve hasta şikâyetlerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Tıbbi Sülük Nedir, Etkileri Nelerdir?

Hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunan sülüklerin Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana türlerine Tıbbi Sülük adı verilir.

 • Flebotomi
 • Refleks Uyarım
 • Biyoaktif Salgı İçeriği

Sülük Salgısında Bulunan Bazı Biyoaktif Maddeler

Sülükler, kan emerken vücuda kendi ürettikleri salgıyı verirler. Bu salgı izole edilebildiği kadarıyla 100′den fazla biyoaktif madde içermektedir. Bu maddelerin bir kısmı kanın pıhtılaşmasını engellerken bir kısmı oluşmuş pıhtıları eritmekte, bir kaçı ağrı kesici özellikler sergilemekte, bir bölümü de kan basıncını dengelemektedir. Ayrıca sülük tedavisinin antidepresan, antibakteriyel, antioksidan etkinliği de yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

 • Kan pıhtılaşmasını engelleyici madde(Antiagregan)
 • Oluşmuş pıhtıyı eritici madde (Fibrinolitik madde)
 • Ağrı kesici (Analjezik ve antiromatizmal madde)
 • Mikrop öldürücü (Antibakterial madde)
 • Tansiyon dengeleyici (Antihipertansif madde)
 • Kas gevşetici ve sinirleri sakinleştirici (Anksiyolitik madde)
 • Koruyucu (Preventive madde)
 • Antidepresan etki
 • Antioksidan
 • Sinir Hücresi yenileyici etki

TIBBİ SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALIKLAR

KALP VE DAMAR HASTALIKLAR

 • Yüksek tansiyon ve yüksek nabız
 • İskemik kalp hastalığı
 • Kalp damar tıkanıklığı
 • Kan dolaşımı bozukluğu
 • Kalp kası iltihabı
 • İnme (Kısmi felç)
 • Atar ve toplardamar pıhtılaşması (Tromboz)
 • Varisler

SİNİR HASTALIKLARI

 • Beyin ve omurilik kan damarı hastalıkları
 • Sinir kökü iltihabı
 • Sinir iltihabı
 • Epilepsi
 • Felçler
 • MS, Parkinson, ALS vb. dejeneratif sinir sistemi hastalıkları

REKTUM HASTALIKLARI

 • Hemoroid (Basur)

ÜROLOJİ HASTALIKLARI

 • Böbrek tembelliği
 • Böbrek taşı, böbrek kumu ve böbrek iltihabı
 • Kronik prostat problemleri
 • Testislerdeki varisli toplardamar hastalıkları

CİLT PROBLEMLERİ

 • Çıban ve deri apsesi
 • Ergenlik sivilcesi, cilt lekeleri
 • Kellik ve saç dökülmesi
 • Egzema ve sedef

METABOLİZMA HASTALIKLARI

 • Obezite
 • Gut hastalığı
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları

KULAK BURUN TİROİD HASTALIKLARI

 • Troid iltihabı, vestibüler iltihap
 • Kulak iltihabı buna bağlı işitme kayıpları
 • Sinüzit
 • Bademcik iltihabı
 • Kulak çınlaması ve kireçlenmesi ve buna bağlı işitme kayıpları

GÖZ HASTALIKLARI

 • Konjuktiva iltihabı
 • Ayrılmış retina
 • İltihaplı göz hastalıkları
 • Göz tembelliği
 • Şaşılık
 • Glokom (Göz tansiyonu)
 • Diabet kaynaklı görme kayıpları
 • Göz damarı tıkanıklığı
 • Üveitler
 • Sarı nokta hastalığı
 • Makulopatiler ve retinopatiler
 • Hipertansif retinopatiler

GASTROENTEROLOJİ

 • Gastrit ve barsak tembelliği
 • Sindirim sistemi ülseri
 • Safra kesesi iltihabı ve taşı
 • Kolit (Kalın barsak iltihabı), Pankreas iltihabı
 • Hepatit ve Karaciğer hastalıkları

ENDOKRİNOLOJİ

 • Diyabet
 • Guatr

ROMATOLOJİ

 • Romatizma
 • İltihaplı eklem romatizması

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • Bronşial astım
 • Zatürre (Akciğer iltihabı)

KADIN HASTALIKLARI

 • Meme iltihabı, miyom, kist
 • Enfeksiyonel iltihaplı hastalıklar
 • Yumurtalık iltihabı

DIŞ GÖRÜNÜŞ VE ESTETİK PROBLEMLER

 • Sellülit
 • Antiaging - kırışıklık giderici
 • Genel cilt görünüş bozuklukları
 • Ameliyat izleri ve deformasyonları

Tıbbi sülüğün insan vücuduna verdiği anksiyolitik maddeler PANİK ATAK ve DEPRESYON tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca analjezik (Ağrı kesici) madde salgısı nedeniyle MİGREN tedavisinde kullanılmaktadır.

SÜLÜK TEDAVİSİNİN YAN ETKİSİ VEYA ZARARI VAR MIDIR?

Bilinen bir ciddi tıbbi yan etkisi yoktur. Bazı hastalarda sülüğün yapıştığı cilt bölgesinde allerjik reaksiyona bağlı kızarıklık olabilir. Ancak sülük tedavisinin özel sertifikalı uzman hekimler tarafından hastane ortamında yapılması olası risklerin önüne geçmede en temel etkendir.

HANGİ DURUMLARDA SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANMAZ?

Sülük tedavisi uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında hastanın anemi (kansızlık) sorununun olmaması, kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor olması, pıhtılaşmaya engel bir hastalığının bulunmaması ve vücudunda aktif bir kanama odağının bulunmaması gelir. Ayrıca gebelerde ve emziren annelerde, kontrolsüz diyabet hastalığı veya kalp yetmezliği olanlarda da sülük tedavisi uygulanmaz.

 • Kanama Diyatezleri (Hemofili)
 • Aktif Kanama Odağının Varlığı
 • Ciddi Anemi (Hb < 10)
 • Cerrahi Girişim Öncesi
 • Kan Sulandırıcı İlaç Kullanımı
 • Gebelik ve emzirme durumlarında sülük tedavisi uygulanmamaktadır.

Vücudun Hangi Bölgelerine Sülük Uygulanmaz?

 • Yumuşak Cilt Bölgeleri (Göz kapağı)
 • Keratinize Bölgeler (Avuç içi, ayak tabanı)
 • Önemli Damarların Üzeri (Boyun, çene altı, koltuk altı, kasık)